به اطلاع بازدید کنندگان محترم می رساند؛ جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان، به آدرس https://gilan.irantvto.ir مراجعه نمایند.  
سند راهبرد مشارکت
۲۱ فروردین ۱۳۹۸ 3895راهبرد مشارکت  در تارنمای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
گیلان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان در راستاي انجام ماموريت سازماني خود تلاش مي کند با برنامه محوري، نگاه سيستمي، پشتوانه آمايشي و توان کارشناسي خدمات و آموزش های مهارتی  باکيفيتي را به طرز شايسته و در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد.چشم انداز سازماني ما آن است که  همواره به عنوان يکي از بهترين سازمان ها در خدمت رساني و مهارت آموزی نزد مردم شناخته شويم. ارائه خدمات علمي ، دقيق ، کارشناسي ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در صدر ارزش هاي سازماني ما قرار دارد.

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تمام مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکانپذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسبِ جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.

در اين راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان برخود لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات آحاد مردم به ويژه از سوي نخبگان، متخصصين وصاحب نظران حوزه مهارت آموزی کشور، مديران و کارشناسان دستگاه هاي اجرائي عمومي را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش کيفيت خدمات را تدوين نمايد. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان  تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه هاي اجرایي را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

خدمات الکترونیکی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به صورت الکترونیکی به آدرس  http://guilantvto.ir ارائه شده است. مي توانيد ديدگاه خود را از طریق میز خدمت الکترونیکی ،تماس با اداره کل ،سامانه پیشنهادات و انتقادات، و یا عضویت در شبکه های اجتماعی که لینک آنها بر روی تارنمای اداره کل قرارداده شده بیان نمائید.


فراخوان های سازمانی
اطلاع رسانی جلوگیری از فساد
گزارش عملکرد 1400 اداره کل
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
ورود به سامانه ثبت تقاضاهای آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی