به اطلاع بازدید کنندگان محترم می رساند؛ جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان، به آدرس https://gilan.irantvto.ir مراجعه نمایند.  
شماره تماس کارکنان
۲۸ تیر ۱۴۰۰ 2432

گلسار - نبش خیابان 115 پیش شماره استان :013 

آدرس پست الکترونیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان :

  info@gilantvto.ir و gilan@irantvto.ir

کد پستی : 74319-41648

صندوق پستی : 1981-41635

******************************************

شماره پیامک اداره کل 30007650000167

 متقاضیان می توانند با شماره تلفن 33751540و با وارد نمودن شماره داخلی با واحد یا

 . تماس حاصل نمایندکارشناس مربوطه  

شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحدهای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان  

ردیف

نام واحد

شماره

تماس مستقیم

نام و نام خانوادگی

شماره تماس داخلی

1

نگهبانی

33751540

 

-

129

200

2

دفتر مدیریت

33721545

-

102

103

201

202

3

دورنگار دفتر مدیریت

33721546

-

-

4

معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی

33721544

رامین رفیع زاده کاسانی

203

5

سرپرست معاونت اداری پشتیبانی

33751542

محمود شادکام

204

6

حراست

33721547

سید عبدا... میرفاطمی

206

7

ذیحساب

-

محمدرضا شمسائی

207

8

رئیس مالی

33731050

فاطمه سجودی

208

9

امین اموال

-

 ابوطالب مقصودی

205

10

حسابداری

-

آسیه جدی فرد- حمیرا خوشحال

210

11

دفتر داری  چک

-

لیلا رنجکش

212

12

بودجه  اعتبارات

-

مهرداد قانع -مازیار قوام

213

13

حقوق و دستمزد

-

سمیه حاتمی- 

214

14

دفتر حقوقی

33722320

اصغر شهریاری- رضا آبچی

215

15

انفورماتیک

33751544

محمود شادکام

نعیم منیری

241

16

دبیرخانه

-

خانم ها : چوب تراش- فرزانه-  خانزاده

227

17

رفاه

-

ولی هاشم نیا

219

18

کارگزینی

 

خانم ها : پاکباز -  احمدی زاده و  فتحی

220

19

رئیس امور عمومی

33724480

هادی یوسفی

221

20

آمارپرسنلی  حضور و غیاب

-

خانم حاج قلی پور

223

21

المپیاد

 

حسین ابراهیم نیا

217

22

مدیریت عملکرد

 

قدیر قدیمی- شکراله زارع پور

218
 23
آموزشگاههای آزاد

-

محمد جعفری

229

 

معصومه موسی زاده

230

 

 مریم مسیب زاده

232

 

آقای اسدی

234

24

رئیس آموزشگاههای آزاد

33721543

فاطمه رضائی

231

25

رئیس اداره آموزش و پژوهش

 

33724304

 

محمد رضا یوسف پور

236

26

نقلیه

-

مختار کوشش

243

27

واگذاری

-

علی اکبر هنرور

245

28

روابط عمومی

33730020

 مرتضی معصومی

-

 

 

فراخوان های سازمانی
اطلاع رسانی جلوگیری از فساد
گزارش عملکرد 1400 اداره کل
اطلاعیه های آزمون
معرفی مراکز و دفترچه دوره های آموزشی
ورود به سامانه ثبت تقاضاهای آموزشی
شبکه تجهیزات کارگاهی
مهارت آموزی در محیط کار واقعی
درگاه ملی مجوزهای کشور
فیش حقوقی
سامانه استعداد یابی مهارتی
پیوند های سایت
سامانه ها
شبکه های اجتماعی
اطلاعات آماری
شوراهای فرهنگی ومذهبی